پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام به  جنگ تبوک رفته بودند.

می دانستند  اولین خانه ایی که پدر بعد از بازگشت  در آن پا می گذارد ، خانه ی اوست .

خود و فرزندانش را با گوشواره و گردنبند نقره زینت کرد .

روسری اش را رنگ کرد و پرده ی ایی هم برای اتاق تهیه و آویزان نمود..... 

جنگ تمام شد . پدر مثل همیشه آمد تا فاطمه را ببیند و برود امــــّـــــــا.......همین که پا به خانه گذاشت،

با ناراحتی بازگشت و به مسجد رفت.فاطمه سلام الله علیها متوجه ناراحتی  پدر شد .  

تمام آنچه را که برای زینت خود و بچه ها و اتاق تهیه کرده بود ، در آورد و همه را برای پدر فرستاد و پیام داد برای

هر کاری که صلاح بداند در راه خدا وند بدهد.

اسباب و وسائل را که به دستش رساندند ، سه مرتبه فرمود : فداها ابوها.....

دنیا از برای محمد صلّی آله علیه وآله  و اهل بیتش نخواهد بود و چنانچه دنیا به اندازه  بال پشه ایی

ارزش می داشت،ذره ایی  از آن را  بهره مند نمی شدند.

شهادت حضرت زهرا(س)